VisitBrabant Routebureau

Elk jaar worden zo’n 91 miljoen recreatieve fiets- en wandeltochten ondernomen in Noord-Brabant. Deze tochten zorgen voor meer dan 203 miljoen euro aan bestedingen. Niet voor niets is Brabant dé routeprovincie van Nederland, met een onovertroffen knooppuntroutenetwerk, een afwisselend aanbod op fietsafstand en gastvrije horeca. Routes bieden volop kansen voor ondernemers, gemeenten en streken.

Thematische routes vormen een fantastisch toeristisch product, waarbij locaties, ondernemers en bezienswaardigheden slim met elkaar verbonden worden. VisitBrabant Routebureau zorgt niet alleen voor de knooppuntroutes en bewegwijzering, maar ontwikkelt ook themaroutes én zorgt voor de promotie van Brabant als dé routeprovincie. 

Onze diensten

 • Routedata voor gemeenten

  Ben je nieuwsgierig naar welke routes en knooppunten in jouw gemeente het meest populair zijn en welke juist niet? Of wil je graag weten waarover recreanten meldingen maken in jouw gemeente met betrekking tot routes?

  Meer informatie
  Routedata voor gemeenten
 • Routepanelen

  Het knooppuntennetwerk in Brabant is goed op orde, maar zijn de routepanelen in jouw gemeente dat ook?

  Meer informatie
  Routepanelen
 • Kaartendienst

  Inspireer je gasten met een persoonlijke themaroute, met jouw onderneming als start- of rustpunt.

  Meer informatie
  Kaartendienst
 • Jouw locatie in de routeplanner

  Fietsers, wandelaars en ruiters stippelen met onze routeplanner een mooie route uit via de Brabantse knooppunten. Zorg dat jouw locatie ook te zien is in de routeplanner!

  Meer informatie
  Jouw locatie in de routeplanner Brabants Fietscafé Camping Hartje Groen

Over VisitBrabant Routebureau

VisitBrabant Routebureau is dé partner voor de aanleg van knooppuntennetwerken, het ontwikkelen van Brabantse belevingsroutes, het ontsluiten van alle route-informatie en de (inter)nationale promotie van Brabant als dé routeprovincie van Nederland.

Thematische routes vormen een fantastisch toeristisch product. Locaties, ondernemers en bezienswaardigheden worden slim met elkaar verbonden, zodat een route echt een beleving wordt. Dit zorgt voor meer bezoekers, en verleidt tot een shortstay. We zien dat terug in de economische spin-off van recreatieve routes. Daarnaast bieden routes ook de eigen inwoner veel; goed ontsloten routes faciliteren en stimuleren de inwoners om erop uit te gaan, met alle vitaliteitsvoordelen van dien.

Wij zijn, in opdracht van provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Brabantse recreatieve routestructuren: fietsen, wandelen, paardrijden, mountainbiken en varen. Zodat het Brabantse routenetwerk jaarrond van de hoogste kwaliteit blijft.

Lees meer

Kerntaken - VisitBrabant Routebureau kent vier kerntaken die zij namens haar opdrachtgevers uitvoert.

Beheer en onderhoud

De beheertaak voor kwalitatief sterke netwerken ligt in een onderhouden beheertaak. Onderhoud gaat in dezen over het op uniforme wijze in stand houden van de routenetwerken via controle- en reparatierondes. De beheertaak gaat over de wijze waarop dit gebeurt, en via welke systemen en onderliggende overeenkomsten. VisitBrabant Routebureau is hiervoor in Noord-Brabant verantwoordelijk en werkt via een community van honderden onderhoudsvrijwilligers en aannemers om de netwerken jaarrond kwalitatief op orde te houden. Hierdoor wordt uniformiteit en efficiëntie bereikt. De paden zelf zijn en blijven in beheer van de terreinbeherende organisaties.

Informatie & Promotie

Om Brabant op de kaart te zetten als aantrekkelijke routeprovincie, ontsluit VisitBrabant Routebureau routes op een toegankelijke manier, zowel online als offline. Hiervoor zet VisitBrabant Routebureau haar eigen kanalen in en worden ondernemers en DMO’s (Destinatie Marketing Organisaties) gefaciliteerd in relevante diensten. Hiermee kunnen ook zij routes gemakkelijk ontsluiten via hun kanalen. VisitBrabant Routebureau promoot het Brabantse routeproduct primair in Brabant, Nederland en de grensregio’s Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen, waarbij per markt op maat wordt ingespeeld op de informatiebehoefte en motivaties ten aanzien van routes.

Innovatie en ontwikkeling

Een veeleisende consument, veranderende vormen van mobiliteit en een grote keuzevrijheid in routes en destinaties maakt het noodzakelijk om het routeproduct blijvend door te ontwikkelen. Samen met Brabantse ondernemers, gemeenten, natuurbeherende organisaties en koepelorganisaties zorgt VisitBrabant Routebureau voor een (inter)nationaal aansprekend routeproduct voor meerdere doelgroepen en doelen. Hierin staat de wens van de consument centraal in combinatie met een uniforme en herkenbare routesystematiek. Daarnaast stimuleert VisitBrabant Routebureau innovaties door haar netwerken als living lab in te zetten en te experimenteren met nieuwe technieken.

Data & Monitoring

VisitBrabant Routebureau investeert in onderzoek en kennisdeling. Enerzijds om de eigen koers te bepalen en te herijken, anderzijds om deze kennis te delen met derden. Op deze manier komen wij en andere relevante marktpartijen tot betere producten en diensten die goed aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep. VisitBrabant Routebureau stelt alle kennis vanuit een centraal punt beschikbaar en verspreidt dit actief naar verschillende stakeholders. VisitBrabant Routebureau vergaart daarnaast kennis via eigen kwalitatief en kwantitatief onderzoek en vertaalt bestaande onderzoeksresultaten door naar Noord-Brabant.

Ook onderdeel worden van VisitBrabant Routebureau?