Word vrijwilliger bij VisitBrabant Routebureau!

Je eigen gebied

Iedere vrijwilliger krijgt bij ons een eigen gebied (een cluster) in Brabant toegewezen. Dit gaat uiteraard altijd in goed overleg. We zorgen dat het cluster goed past bij waar jij blij van wordt; groot of klein, stads of juist bosrijk. In dit cluster ben jij, eventueel samen met jouw wandel- of fietsclub, helemaal verantwoordelijk voor de bewegwijzering van jouw type routenetwerk. Uiteraard ben je niet alleen. Het routebureau is er om je te helpen bij alle obstakels waar jij als vrijwilliger tegenaan loopt. 

Twee keer per jaar

Alle vrijwilligers controleren twee keer per jaar de bewegwijzering van de volledige 18.000 kilometer aan routenetwerk. Deze controlerondes vinden plaats in het voorjaar en in het najaar. In de controlerondes wordt de algehele staat van het netwerk bekeken en wordt alles wat aandacht nodig heeft in orde gemaakt. 

Meldingen via het meldpunt

We hebben een online meldpunt waar je als recreant meldingen kan maken van ongeregeldheden binnen het routenetwerk zoals bijvoorbeeld kapotte bewegwijzering. Deze meldingen komen binnen in ons online systeem, EasyGIS. We bekijken als routebureau bij welk gebied, en dus bij welke vrijwilliger, de melding hoort en zetten deze vervolgens door. Zo kan dus voorkomen dat je buiten de controleronde af en toe een extra keer op pad moet gaan om iets op te lossen. 

Vrijwilligersvergoeding

We zijn ontzettend blij dat jij je in wil zetten om de bewegwijzering van het routenetwerk in Brabant te onderhouden. Daarom werken we met een vaste vrijwilligersvergoeding. Daarnaast is het (meestal) mogelijk om, in overleg, extra kosten, uren of kilometers te declareren wanneer we je vragen om een extra keer op pad te gaan. Ook het materiaal krijg je uiteraard van ons. 

NOV-keurmerk - ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’

We hebben als VisitBrabant Routebureau eind 2023 met trots het NOV-keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ ontvangen. Het NOV-keurmerk laat zien dat je als organisatie structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid en – management. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is het branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties in Nederland. 

Enthousiast geworden?