Routedata voor gemeenten

Ben je nieuwsgierig naar welke routes en knooppunten in jouw gemeente het meest populair zijn en welke juist niet? Of wil je graag weten waarover recreanten meldingen maken in jouw gemeente met betrekking tot routes? We beschikken als VisitBrabant Routebureau over dé Brabantse routeplanner op routesinbrabant.nl. Hier plannen veel recreanten hun route in Brabant. Daarnaast hebben we een meldpunt voor knooppuntroutes. Hier kunnen recreanten meldingen maken over bijvoorbeeld kapotte routebordjes en omgevallen routepaaltjes.

Routerecreatie neemt toe!

Er zijn tegenwoordig talloze manieren om routes te vinden. Recreanten maken niet alleen gebruik van onze routeplanner, maar ook van uitgestippelde routes, andere (landelijke) routeplanners, apps of papieren routekaarten. De routedata uit onze routeplanner is een onderdeel van het grotere geheel. De data geeft een goede indicatie van de cijfers binnen Brabant.

Wat krijg je precies?

We kijken in de rapportage altijd terug naar het voorgaande jaar. We laten hierin de cijfers van het fietsen, wandelen en paardrijden apart van elkaar zien. De rapportage heeft een standaard inhoud en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Hoeveel geplande routes (fietsen, paardrijden en wandelen) zijn er in jouw gemeente gemaakt per maand over het afgelopen jaar?
  • Wat is de gemiddelde lengte van een geplande route in jouw gemeente?
  • Hoe verhoudt jouw gemeente zich t.o.v. andere gemeenten als het gaat om het aantal geplande routes?
  • Wat zijn populaire trajecten binnen jouw gemeente, waar wordt veel gepland en waar minder?
  • Hoeveel meldingen zijn er gedaan in jouw gemeente en wat is het “probleem”?

Over de routeplanner

Met de routeplanner stippelt een consument zijn eigen wandel- ruiter- of fietsroute uit. Hoe vaak wordt deze gebruikt en wat zijn populaire of minder populaire trajecten binnen jouw gemeente? De rapportage geeft antwoord op deze (en meer) van dit soort vragen.

Meldingen

De meldingen in ons meldpunt worden gedaan door recreanten of door onze ruim 500 vrijwilligers. Een melding kan gaan over de bewegwijzering of situatie in het routenetwerk. Het aantal meldingen is geen maatstaf voor de kwaliteit van het routenetwerk in je gemeente, maar geeft wel inzicht in zaken waar recreanten hinder ondervinden.

Feiten en cijfers 

De rapportage is aangevuld met algemene cijfers over routecreatie in Noord-Brabant. Cijfers over de kwaliteit van het routenetwerk, Brabantse themaroutes en onze vrijwilligers.

Doorlooptijd en kosten

We hanteren een vergoeding voor het opstellen van deze rapportage. De kosten zijn €150,00 (excl. BTW). Als je het aanvraagformulier invult, dan ga je akkoord met het feit dat wij deze kosten in rekening brengen.

Na aanvraag ontvang je uiterlijk na 6 weken de rapportage in je mailbox.