Parels in helende landschappen: samenwerking Interreg Vlaanderen - Nederland - VisitBrabant werkt samen met Brabantse en Vlaamse partners aan duurzaam toerisme van morgen: natuur, erfgoed en zorg in de grensregio

VisitBrabant is partner in het Interregproject Parels in helende landschappen. Dit project staat in het teken van de ontwikkeling van duurzaam toerisme in de grensregio, waar traditionele toeristische bestemmingen onder druk staan. De grensregio biedt een enorm potentieel aan onontgonnen parels van traditierijke, groene en stille erfgoedsites, landschappen en zorgdomeinen, vaak in en rondom eeuwenoud religieus erfgoed.

Deze locaties kunnen elk op hun manier een eigentijds antwoord bieden op de versterkte hedendaagse zoektocht naar ruimte en stilte, zingeving en onthaasting. Tegelijkertijd zijn deze lokale organisaties nog vaak zoekende naar de meest optimale manieren om hun locatie of infrastructuur te ontsluiten voor de hedendaagse toerist en daarbij het juiste evenwicht te bewaken tussen historische, economische, sociale, culturele en/of ecologische aspecten.

Herbronnen op de eeuwenoude tradities van stilte, rust en ruimte

Parels in helende landschappen volgt twee sporen:

  1. Traditierijke en stille religieus erfgoedlocaties
  2. Verborgen, maar open domeinen van zorg- en welzjnsorganisaties

VisitBrabant is met Ons Kloosterpad partner in het eerste spoor. Onder de noemer ‘herbronnen op de eeuwenoude tradities van stilte, rust en ruimte’ worden zowel aan Vlaamse als aan Brabantse kant meerdaagse wandeltrajecten uitgebouwd, verduurzaamd en ontwikkeld, net zoals een aantal van de daaraan gekoppelde erfgoedlocaties, natuurparken en stiltegebieden.

Tevens worden er langs beide paden ‘stilteparels’ ontwikkeld waarmee wordt ingespeeld op de hedendaagse behoefte aan stilte en rust. De bezinnende kwaliteit van plekken in het landschap wordt beleefbaar en zichtbaar gemaakt in de vorm van iconische pleisterplaatsen. Op een ondergrond waarin de tradities rond stilte en zorg, rust en ruimte sinds eeuwen een plek hebben, wordt vanuit deze ‘stilteparels’ een toekomstgericht perspectief zichtbaar.

Hierbij worden de routes en erfgoedlocaties op een zodanige manier ontsloten dat ze een doelgroep aanspreken die niet noodzakelijk de achtergrondkennis of religieuze affiniteit heeft, maar wel op zoek is naar aspecten als stilte, groen, bezinning of ruimte. 

Ontwikkeling Ons Kloosterpad

De samenwerking met Vlaanderen is onderdeel van een breder project waarin VisitBrabant, Provincie Noord-Brabant en Vereniging Nederlandse Kloosters werken aan de uitbreiding van Ons Kloosterpad met extra routes en meer beleving aan de routes.  

Meer informatie over de ontwikkeling van ons Kloosterpad: