Collectieve campagne in de startblokken

Deze week presenteerde NBTC Holland Marketing de contouren van de landelijke campagne (nog onder embargo). Een campagne waar ook wij, weliswaar met een eigenwijs Brabants sausje, op aansluiten om ook dit nationale podium slim te benutten voor Brabant.

Vooruitlopend op de plannen van NBTC Holland Marketing zijn we met partners, waaronder de grote steden, aan de slag met dat Brabantse sausje. De komende tijd worden alle campagnelijnen samengebracht in vormgeving, media-inkoop en planning. Dat betekent overigens niet dat we vanaf juni ineens massaal in de landelijke media zullen verschijnen. Integendeel, de campagne is opgebouwd in fases, waarbij we steeds mee kunnen bewegen met de situatie van dat moment.

Stap voor stap intensiveren
Zo faciliteren we nu vooral fietsen en wandelen (vanuit VisitBrabant Routebureau). Tegelijkertijd wijzen we bezoekers en bewoners op de te treffen maatregelen en richtlijnen. De gefaseerde openstelling moet namelijk goed gaan. Een nieuwe golf van besmettingen moet koste wat kost voorkomen worden. Als we zien dat zaken goed gaan en nieuwe ondernemers hun business kunnen hervatten of uitbreiden, zal ook de campagne verder intensiveren. Zo zorgen we dat we nooit te ver vooruitlopen op die muziek.

Fases met eigen accenten
In mei en begin juni zal het dus veel gaan over fietsen en wandelen, maar gaan we ook al aan de slag met het positioneren van unieke plekjes in Brabant. Allereerst willen we dat Brabanders zoveel mogelijk in Brabant gaan recreëren Daarmee sluiten we aan op Koop Lokaal-initiatieven die op allerlei plekken geïnitieerd zijn. Tegelijkertijd mogen onze directe buren ons ook gaan vinden voor bijvoorbeeld het najaar. We willen dat Brabant op tijd in hun beslisproces op het netvlies staat, zodra de ontwikkelingen toelaten naar Brabant te komen. In volgende fase (waarschijnlijk juli, als alles goed gaat), lichten we nog nadrukkerlijker het Brabantse ondernemerschap uit. En ook een volgende fase krijgt weer een nieuwe impuls met een nieuw accent in de campagne.

Samen maken we Brabant
In deze campagne werken we nauw samen met lokale en regionale toeristische organisaties, we zijn voortdurend in contact met hen. Zij zijn immers de oren en ogen van alle bestemmingen in Brabant en kunnen straks ook de landelijke en provinciale campagne benutten om hun eigen lokale pareltjes voor het voetlicht te brengen. Ook werken we samen met onze partners van de Taskforce Toerisme Brabant, zoals KHN, HISWA RECRON en VVV Brabant.

We richten ons ook tot alle ondernemers en andere leisure-aanbieders, partners en ook niet-partners, om zich aan sluiten in dat deel van de campagne dat om hun medewerking vraagt en hen vooral kansen biedt voor versneld herstel. Uiteraard informeren we alle partijen daarover tijdig en actief, van ondernemers tot brancheverenigingen, over deze zaken in onder andere deze nieuwsbrief, maar ook in directe correspondentie.

Blijf dus aangesloten en volg onze berichtgeving. Schroom bovendien niet om ons ook te bellen of te mailen. We zitten voor je klaar en we helpen je graag verder.