Brabant bundelt krachten in Taskforce Toerisme

Sinds eind maart 2020 is de Taskforce Toerisme Brabant ingericht met Brabantse koepelorganisaties die nauw betrokken zijn bij de leisuresector: KHN, HISWA-RECRON, Provincie Noord-Brabant, House of Leisure, VVV Brabant, BUAS en VisitBrabant. Inmiddels is de Taskforce Toerisme Brabant opgegaan in Gastvrij Brabant. Het doel van de leden van de taskforce is om krachten te bundelen en zich gezamenlijk sterk te maken voor het herstel van de sector in de breedste zin van het woord. Zodoende wordt er langs diverse actielijnen nadrukkelijk samen opgetrokken, waaronder:

  • Collectieve lobby op alle niveaus.
  • Ontwikkeling en uitrol van marketing(herstel)campagnes.
  • Ontwikkelen, bundelen en versterken van dienstverlening richting DMO’s en ondernemers.
  • Doen en delen van onderzoek en inzichten over de perspectieven van de sector.

De gezamenlijke partijen zetten zich in voor regelingen en voorzieningen ter compensatie van onze zwaar getroffen achterban, landelijk, provinciaal en regionaal. Ze werken samen om inhoud te geven aan de te verwachte 1,5-metermaatschappij met inspiratiesessies en het opstellen van protocollen, en richten zich op het stapsgewijs activeren van toerisme en recreatie in een collectieve Brabantbrede marketingcampagne.