Partners Van Gogh NP lanceren eerste Van Gogh Wandelroute in Nuenen

Start van ambitieuze aanpak samen te bouwen aan een netwerk van 1000 km groene wandelpaden

10 februari 2022 – Vanaf vandaag kan iedereen zich ook wandelend onderdompelen in de natuur zoals Vincent van Gogh deze zag. De eerste Van Gogh Wandelroute in Van Gogh NP is geopend. Het officiële routepaneel bij Museum Vincentre in Nuenen werd onthuld door Anneke Boezeman, directeur regie Van Gogh NP, Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant en Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Brabant en operationeel directeur Van Gogh NP.  

Ambitie: 1000 kilometer groene wandelpaden
De Van Gogh Wandelroute is de eerste uit een reeks van vijf wandelingen, ontwikkeld door VisitBrabant Routebureau in samenwerking met andere partners in Van Gogh NP. De route verbindt het Van Gogherfgoed in Nuenen direct met het landschap van Van Gogh NP. In het voorjaar van 2022 worden nog vier andere routes gerealiseerd rondom Helvoirt, Tilburg, Zundert en Etten-Leur. Het is de start van de ambitieuze aanpak van de partners in Van Gogh NP om samen te bouwen aan een netwerk van 1000 km wandelpaden over bestaande en nieuwe onverharde paden met bijzondere aandacht voor het versterken van de biodiversiteit. De Van Gogh Wandelroute is gemarkeerd in het landschap met Van Gogh NP schildjes op de bekende wandelknooppuntpaaltjes. De wandelkaarten zijn te verkrijgen in Vincentre en via routesinbrabant.nl waar de route ook online staat voorzien van achtergrondinformatie.

Anneke Boezeman: “Ik citeer graag de woorden van onze voorzitter Paul Rüpp: de partners van Van Gogh NP verzetten bergen om het ambitieuze masterplan te realiseren. Hiermee geven we het Brabantse antwoord op de maatschappelijke opgaven rond energie, klimaat en ruimte die natuur en landschap onder druk zetten. Deze wandelroute in Nuenen is nu de eerste zichtbare activiteit voor bewoners en bezoekers. Dit is niet zomaar een wandelroute: deze route verbindt verschillende partners in Van Gogh NP en nodigt je uit om vanuit het erfgoed van Vincent van Gogh ook het landschap bewust te beleven.”

Heleen Huisjes: “De realisatie van deze eerste wandeling in Van Gogh NP levert een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzaam toerisme in Brabant en draagt zo bij aan de aantrekkingskracht van Brabant om te wonen, werken en recreëren. Het is een waardevolle aanvulling op de gethematiseerde routes waarmee VisitBrabant Routebureau bezoekers en bewoners uitnodigt op een duurzame manier de Brabantse cultuur en natuur te ontdekken’.  

Natuurbeleving door de ogen van Vincent
De wandelroute van ca. 10 km loopt vanuit het centrum van Nuenen via enkele bijzondere Van Gogh Monumenten door het gebied waar van Gogh de inspiratie vond voor zijn eerste meesterwerk ‘De aardappeleters’. Het is een afwisselend tracé in het door Vincent zo geliefde boerenland en het natuurgebied Nuenens Broek waar Brabants Landschap zich inzet voor de bescherming van het cultuurhistorisch landschap met rijke flora en fauna. De nieuwe route dompelt de bezoeker echt onder in de natuur zoals Van Gogh deze zag: populierenlandschappen, beekdalen, heide en akkers wisselen elkaar af. Uit de brieven van Vincent: “Het gaat mij hier in Brabant nog al wel, ten minste ik vind de natuur hier erg opwekkend. En het Brabant dat men gedroomd heeft, daar komt de werkelijkheid soms al heel digt bij.” De Van Gogh wandelroute is een waardevolle aanvulling op de 435 km Van Gogh Fietsroute dwars door Brabant die de belangrijkste erfgoedlocaties en Van Gogh Monumenten met elkaar verbindt.

Verduurzaming
Met de ontwikkeling van deze wandelroutes werkt VisitBrabant Routebureau voor Van Gogh Nationaal Park aan een breder programma voor duurzaam toerisme. Uitgangspunt is daarbij dat het voor bewoners en bezoekers in dit gebied aantrekkelijker moet worden om vanaf de ‘eigen’ voordeur te genieten van het landschap. Zo wordt de bezoekdruk gespreid en worden populaire en kwetsbare natuurgebieden ontzien.   

Over Van Gogh Nationaal Park
Van Gogh Nationaal Park is een brede beweging van overheden, organisaties, instellingen, bedrijfsleven en toerisme in Brabant. Samen met inwoners en burgerinitiatieven zetten zij zich in voor de versterking van de natuur en het landschap. Met groen tot in het hart van steden en dorpen; en met vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Zo bouwen zij aan het landschap van de toekomst, geïnspireerd door het lef en de verbeeldingskracht van Vincent Van Gogh die hier opgroeide.

Noot voor de redactie, niet ter publicatie
Informatie VisitBrabant Routebureau

HR-beeldmateriaal van Van Gogh wandeling Nuenen kun je hier downloaden. Voor meer informatie over deze wandelroute, neem contact op met VisitBrabant Routebureau via info@routesinbrabant.nl of 0800-405 00 50 (tijdens kantooruren).

Over VisitBrabant Routebureau

VisitBrabant Routebureau is, samen met haar partners, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle knooppuntroutes in Noord-Brabant in opdracht van provincie en gemeenten. Daarnaast ontwikkelt VisitBrabant Routebureau (routesinbrabant.nl) nieuwe thematische belevingsroutes en zorgt zij voor de promotie van Brabant als dé routeprovincie van Nederland. VisitBrabant Routebureau is onderdeel van VisitBrabant, de marketingorganisatie van destinatie Noord-Brabant.

Informatie Van Gogh Nationaal Park
Frank van den Eijnden
Operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park | Directeur Van Gogh Brabant

E-mail: frank@vangoghnationaalpark.nl

Mobiel: 06 - 53 63 05 36
http://www.vangoghnationaalpark.nl

Over Van Gogh Brabant
Vincent van Gogh werd in 1853 geboren in Brabant, in het zuiden van Nederland. Daar ligt de oorsprong van zijn uitzonderlijke talent en eigenzinnige karakter. In Brabant ontwikkelde hij zijn liefde voor de natuur en de authentieke mens, thema’s die in zijn hele oeuvre terugkeren. De Brabantse locaties waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt, hebben hun krachten gebundeld onder de naam Van Gogh Brabant. Drie erfgoedlocaties, 39 Van Gogh Monumenten en de collectie originele werken in Het Noordbrabants Museum vertellen zijn levensreis. Bezoekers leren Vincent van dichtbij kennen: van zijn kindertijd in Zundert, tot de start van zijn carrière in Etten, van tekenles in Tilburg tot zijn eerste meesterwerk in Nuenen.