Brabant Remembers

75 personal life changing war stories

Vrijdag 25 mei - Vijfenzeventig verhalen, van vijfenzeventig gewone mensen in een buitengewone situatie. Verhalen over de Tweede Wereldoorlog, die levens hebben veranderd. Dat is Brabant Remembers, waarmee herdacht wordt dat we in Nederland al 75 jaar in vrijheid leven. Stichting Crossroads Brabant ’40-‘45 (‘Crossroads’) zet met dit project en een bijbehorende campagne het Brabantse WOII-erfgoed goed op de kaart door mensen van nu te raken met verhalen van toen.

De 75 verhalen werden op vrijdag 25 mei bekendgemaakt. Tijdens een emotionele openingsact werd het verhaal van Lore Samson vertolkt. Dit Joodse meisje overleefde de oorlog en belande bij terugkomst uit de kampen in het repatriëringcentrum in Eindhoven, het Veemgebouw. De bijzondere opening werd verricht op de locatie waar het verhaal daadwerkelijk had plaats gevonden. Deze koppeling tussen verhaal en locatie is een goed voorbeeld van wat de stichting voor ogen heeft om te gaan doen met alle 75 verhalen. Daardoor komen de verhalen dichterbij en maken ze nog meer indruk.

Levensveranderend
Femke Klein van Crossroads: “Brabant Remembers, 75 personal life changing war stories is een bijzonder en vernieuwend cultureel programma waarmee we 75 jaar leven in vrijheid in Brabant groots gaan herdenken. Brabant Remembers verzamelt, bewaart en ontsluit persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog: groot of klein, over de mobilisatie, het verzet, collaboratie of tewerkstelling. Verhalen waarin levensveranderende keuzes centraal staan. 75 verhalen – voor elk jaar leven in vrijheid één – gaan actief doorverteld worden in aanloop naar, tijdens en na 2019-2020.“

Om jongere en nieuwe generaties te bereiken met deze Brabantse verhalen worden gemeenten, ondernemers, makers en kunstenaars betrokken bij Brabant Remembers. Eind mei en in juni houdt de stichting regiobijeenkomsten om samen de verhalen te vertalen naar een beleving, kunstwerk, installatie of iets heel anders. Centraal daarin staat het keuzemoment. Niet om expliciet of normerend de vraag te stellen: ‘Wat zou jij doen?’, maar om aan te zetten tot nadenken en een goed gesprek. Rocco Verdult, social designer uit Eindhoven, heeft een concept ontwikkeld om de 75 verhalen van de gemeentes samen te brengen. Door middel van still-levens wordt het keuzemoment dat de kern vorm van ieder verhaal, verbeeld. Iedere gemeente heeft in 2019 zo’n still-leven en in 2020 worden deze samengebracht in een expositie. Daarnaast gaat Verdult de gemeentes, waar nodig, inspireren en uitdagen om zelf ook met bewoners en makers uit de eigen gemeente de eigen verhalen te vertalen naar een beleving.

In dit project werken heel veel organisaties samen. Voor de selectie van de verhalen, die gekozen zijn uit 600 inzendingen, is Erfgoed Brabant verantwoordelijk, dat daarvoor samenwerkte met heemkundekringen, geschiedkundige kringen en andere partijen. De provincie Noord-Brabant subsidieert het project met 2,7 miljoen euro.

Ruggengraat
Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): “Er zijn heel veel redenen waarom de provincie hier graag de samenwerking zoekt. Allereerst, vanuit mijn portefeuille gezien, de waarde erfgoed in dit gebied. De ruggengraat van ons nieuwe erfgoedbeleid zijn ‘de verhalen van Brabant’, waarmee we de geschiedenis van onze provincie vertellen, en daarmee bewaren voor de toekomt. Binnen de verhaallijn Bevochten Brabant neemt de Tweede Wereldoorlog een heel bijzondere en prominente plek in. Daarnaast kunnen we, door deze verhalen te vertellen, een groeiend en breed publiek interesseren voor de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant en dit publiek te verleiden tot een bezoek aan Brabant. Ook voor de vrijetijdseconomie is dit dus een belangrijke samenwerking.”

Voor meer informatie over Brabant Remembers: www.brabantremembers.com.