Sterke groei aantal logiesgasten in Brabant

Vandaag maakte CBS bekend dat het aantal gasten in Nederlandse logiesaccommodaties in 2019 is gestegen naar 46,3 miljoen, een toename van ruim 5 procent ten opzichte van 2018. Het aantal overnachtingen nam toe met 7 procent naar 124 miljoen. Noord-Brabant kent na Noord-Holland de sterkste groei.

In Brabant is in 2019 een groei gerealiseerd van maar liefst 9,6% van het aantal logiesgasten. Dat is significant hoger dan in de rest van Nederland (gemiddeld 5,3%), waar alleen Noord-Holland een iets sterkere groei laat zien. De verblijfsduur per gast is in Brabant vrijwel gelijk gebleven, waardoor het  totaal aantal overnachtingen in Brabant ook sterk toegenomen is (9,4%). Opvallend is de groei in Brabant van het aantal Duitse gasten met 16% (landelijk 9%) en de groei van het aantal Belgische gasten met 18% (landelijk 5%). Ook het aantal Nederlandse gasten in Brabant is, na een stagnatie in 2018, in 2019 weer toegenomen met 10% (landelijk 3%).

Scherpe strategie
Brabant heeft de afgelopen vijf jaar ingezet op een scherpe strategie om Brabant als aantrekkelijke bestemming voor een kort verblijf (inter)nationaal op de kaart te zetten. Hierbij is gekozen voor focus op thematische lijnen zoals Van Gogh, Design en FamilyFun en op shortstay-bezoekers vanuit de buurlanden en Europese regio’s. Shortstay-bezoekers passen bij de inzet op kwaliteitstoeristen met een gemiddeld hoger bestedingspatroon en die meer gespreid door het jaar op bezoek komen. De enorme inzet van de Brabantse leisure-ondernemers en de intensieve samenwerking tussen de marketingbureaus van steden en provincie is van groot belang voor een succesvolle strategie. Voorbeelden hiervan zijn de gezamenlijke publiekscampagne ‘Brabant is Open’, de Traveltrade- en MICE-alliantie, de ontwikkeling van gethematiseerde fietsbelevingsroutes en de aandacht voor ondernemerschap met de Brabantse Gastvrijheid Award en kennistrajecten die VisitBrabant samen met haar partners organiseert. Een sterke vrijetijdssector is van groot belang voor de Brabantse regionale economie én voor een aantrekkelijke regio waar ook talenten en inwoners graag verblijven.