Parkbureau Van Gogh Nationaal Park i.o. van start

Op 1 januari is het initiatief rond Van Gogh Nationaal Park i.o. (Van Gogh NP) weer een stap verder gebracht met de start van het parkbureau. In het parkbureau is een deel van het team van Van Gogh Brabant (VGB) actief. Ook collega’s van VisitBrabant en Routebureau Brabant zijn betrokken bij de uitvoering van taken voor Van Gogh NP op het gebied van routes en PR. Een goede aanleiding om toe te lichten waar Van Gogh NP voor staat en wat de raakvlakken zijn met de activiteiten en doelstellingen van Van Gogh Brabant.

Samenwerking voor een optimaal vestigingsklimaat
Van Gogh NP is de samenwerking tussen bijna 50 Brabantse partners die zich inzetten voor een mooie, gezonde en groene leefomgeving. Gemeenten, waterschappen, natuur-, landbouw-, en streekorganisaties zetten zich in voor:

  • een fraaier landschap met topnatuur en – erfgoed;
  • groen dat doorloopt in steden en dorpen;
  • een vitaal boerenland;
  • en een duurzaam toeristische regio.

Van Gogh NP bouwt zo aan het landschap van de toekomst en laat zich inspireren door het lef en de verbeeldingskracht van Vincent Van Gogh. Om deze aanpak te bekrachtigen, is de titel Nationaal Park nieuwe stijl aangevraagd bij het Ministerie van LNV. Naar verwachting zal het ministerie daar dit jaar een uitspraak over doen.  


Frank van den Eijnden, operationeel directeur en Anneke Boezeman, directeur regie Van Gogh Nationaal Park

Geboortegrond met karakteristieke landschappen
Van Gogh NP beslaat een groot deel van Brabant, de geboortestreek van Vincent van Gogh. Een gebied met de karakteristieke Brabantse landschappen die de kunstenaar inspireerden, waar talloze erfgoedlocaties en Van Gogh Monumenten herinneren aan zijn leven en werk. Van Gogh NP zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van die landschappen. Het verbindt de afzonderlijke natuurgebieden die hun oorsprong kennen in een bekenlandschap van Breda in het westen tot ’s-Hertogenbosch in het oosten.  

Erfgoed in een nationaal park
De erfgoedlocaties en Van Gogh Monumenten, waar Van Gogh Brabant zich met de lokale organisaties en talloze vrijwilligers voor inzet, vertellen het verhaal van het leven en werk van Vincent in Brabant. Van zijn geboorte in Zundert waar zijn liefde voor de natuur ontstond, de start van zijn carrière in Etten-Leur en zijn eerste meesterwerk in Nuenen: belangstellenden leren Vincent hier van dichtbij kennen. De erfgoedlocaties worden verbonden door meer dan 400 kilometer Van Gogh Fietsroutes door het karakteristieke Brabantse landschap.

Van Gogh als inspirator
De naam Van Gogh NP verwijst naar de geboortegrond van de kunstenaar en zijn liefde voor het Brabantse landschap. Voor de partners van Van Gogh NP geldt Vincent van Gogh als gids en inspirator. Zij werken volgens waarden die de kunstenaar karakteriseren:

  • non-conformistisch;
  • eigenzinnig, experimenteel, met innovatieve oplossingen;
  • passie voor natuur en landschap en de mens;
  • met verbeeldingskracht door inzet van hedendaagse kunstenaars en ontwerpers.

Samenwerking in het parkbureau
Van Gogh Brabant is als partner nauw betrokken bij de ontwikkeling van Van Gogh NP om bij te dragen aan  de kwaliteit en kunsthistorische juistheid van alle verwijzingen naar het erfgoed van de schilder. Bovendien biedt Van Gogh NP als bestemming voor bezoekers uit binnen- en buitenland kansen om het Brabantse erfgoed van Vincent breder bekend te maken.

Het parkbureau zorgt voor de communicatie over het Van Gogh NP als geheel en heeft een coördinerende rol voor de uitvoering van projecten en de afstemming tussen de verschillende partners. Frank van den Eijnden is er operationeel directeur (2 dagen/week) en werkt nauw samen met Anneke Boezeman als directeur regie. Justine de Jong verzorgt (2 dagen/week) de communicatie. Net zoals bij Van Gogh Brabant ondersteunt het team van VisitBrabant met PR activiteiten en boekhouding. Routebureau werkt aan een serie Van Gogh wandelroutes in het park. Secretaris van het parkbureau is Willy Thijssen. Hij ondersteunt de bestuurlijke samenwerking.

Afstemming Van Gogh als icoon van Brabant
Vincent van Gogh als icoon van Brabant heeft veel aantrekkingskracht. Dat kan verbindend en versterkend werken voor initiatieven die gezamenlijke doelen nastreven en afstemming zoeken. Van Gogh Brabant en Van Gogh NP zijn daar voorbeelden van. Van Gogh Brabant gaat ook het gesprek aan  met nieuwe Brabantse projecten die zich met de naam Van Gogh willen presenteren. Een voorbeeld is het project rond landmarks in het gebied getiteld Van Gogh Homeland Experience dat onlangs met in de publiciteit kwam. Ook met deze initiatiefnemers worden gesprekken gevoerd met als doel samen tot kwalitatief aanbod te komen dat de betekenis van Van Gogh als icoon van Brabant vergroot.

Op de agenda
Op 30 maart aanstaande, verjaardag van Vincent van Gogh, organiseert Van Gogh Brabant de jaarlijkse talkshow Salon Van Gogh onder leiding van Cornald Maas. Ditmaal staat het programma volledig in het teken van Van Gogh NP. Die dag wordt ook bekendgemaakt of en hoe de aanvraag bij het ministerie gehonoreerd is.

Een paar dagen ervoor, op 26 maart, opent in Het Noordbrabants Museum de Van Goghzaal waarin het verhaal van Van Gogh in Brabant en de collectie van het museum in een nieuwe permanente expositie getoond worden.

Op 1 april start de Landschapstriënnale met als titel ‘High Green – Innovating the Landscape’. Gedurende de maand april werken experts en inwoners aan concrete landschappelijke thema’s die spelen in van Gogh NP.

Het publiek wordt in het Paasweekend uitgenodigd om op passende wijze Van Gogh NP te ontdekken met een coronaproef activiteitenprogramma.

Meer informatie over Van Gogh NP vindt je op vangoghnationaalpark.nl.