Ontwikkelkansen nieuwe Brabantse Belevingsroutes in 2024!

We werken als VisitBrabant Routebureau continu aan de doorontwikkeling van Brabantse Belevingsroutes. Fiets- en wandelroutes met een bijzonder verhaal. De afgelopen jaren hebben we al vele populaire belevingsroutes ontwikkeld, ook dit jaar zullen er mooie routes worden gelanceerd. De routes worden altijd gekoppeld aan verschillende themalijnen die binnen Brabant een grote rol spelen. Denk aan Van Gogh, Liberation (de bevrijding van Brabant), de Zuiderwaterlinie, Food, Sagen & Legenden en het Brabantse Kloosterleven

Kansen en mogelijkheden binnen themalijnen

Voor de doorontwikkeling van de Brabantse Belevingsroutes zijn we op zoek gegaan naar thema’s die voor heel Brabant belangrijk zijn. Hiervoor hebben we gebrainstormd met beleidsambtenaren en regio-DMO’s (destinatiemarketingorganisaties). Alle ideeën uit deze sessies zijn getoetst door storytelling experts van Breda University of Applied Sciences. Zij hebben gekeken naar waar de kansen en mogelijkheden voor heel Noord-Brabant liggen en naar de beste benaming voor het overkoepelende thema. Routes met eenzelfde thema versterken elkaar namelijk enorm en helpen de (internationale) recreant in het vinden van een passende route.

Plannen voor 2024

Wij gaan de komende tijd aan de slag met de themalijnen Verhalen aan de Grens, Made in Brabant en Brabants Kloosterleven. Binnen het Verhalen aan de Grens thema is onlangs een eerste route gelanceerd in De Groote Heide. De volgende route binnen dit thema is in ontwikkeling. Binnen het thema Made in Brabant staan de verhalen over de creatieve maakindustrie in Brabant centraal. Dit voorjaar zal de eerste route in Waalwijk binnen dit thema geopend worden. We zien binnen het Made in Brabant thema nog volop kansen om mooie verhalen te vertellen over bijvoorbeeld textiel, licht en suiker.