Ontwikkeling Brabantse Wandelstartpuntenkaart als onderdeel van Europees project MONA

In 2023 is het Europese Interreg project MONA afgetrapt. VisitBrabant is leadpartner in dit project waar natuurgebieden, kennisinstellingen en regio’s uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland samenwerken om de natuur beter bereikbaar te maken en de recreatiedruk te spreiden.

Het MONA project bestaat uit verschillende pilots. In pilot B staat centraal: ‘het aanpassen van route netwerken en toegangspunten om bezoekersverdeling en toegankelijkheid te verbeteren’.

VisitBrabant Routebureau werkt binnen Pilot B aan een kaart met startpunten voor een wandeling door de Brabantse natuur. Een middel om de recreatiedruk in de natuurgebieden te spreiden. Hiervoor is een samenwerking met Brabantse Natuurorganisaties opgestart. Het project loopt tot 2027.

Wandelstartpuntenkaart door VisitBrabant Routebureau

VisitBrabant Routebureau werkt aan een Wandelstartpuntenkaart. Alle Brabantse gemeenten en de Brabantse Natuurorganisaties hebben hiervoor de vraag gekregen om wandelstartpunten aan te leveren. De gegevens van deze startpunten worden verwerkt in een backoffice systeem. De wandelstartpunten die voldoen aan bepaalde faciliteiten worden getoond op een online kaart. Deze online wandelstartpuntenkaart, de Wandelstarter, wordt naar verwachting in juni gelanceerd.

De wandelstartpunten op deze kaart beschikken over bewegwijzerde routes tot 10 km en parkeergelegenheid. Bij de ontwikkeling staat gemak centraal; een wandelaar moet snel en gemakkelijk een wandelstartpunt in Brabant kunnen vinden.

Door het in kaart brengen en zichtbaar maken van wandelstartpunten gaan we werken aan het spreiden van de recreatiedruk rondom natuurgebieden. Deze kaart is de basis voor een jarenlange samenwerking. Aan de hand van een, nog te ontwikkelen, 'zoneringskaart' per regio zal worden gekeken naar actieve spreidingsmogelijkheden. Dit is de volgende fase in het MONA project, waarin ook onderzocht wordt op welke wijze routes en startpunten aangepast moeten worden om recht te doen aan de zoneringskaart.

Onderdeel van het MONA project

Het MONA project draait om het goed beheren van bezoekersstromen, om de negatieve impact op het lokale milieu te verminderen en om de toegang tot natuurgebieden voor iedereen te verbeteren. Om deze doelen te bereiken zijn er binnen het MONA project 3 pilots:

  • Pilot A zet in op verschuiving naar duurzaamheid.
  • Pilot B gaat om de verbetering van toegankelijkheid via routeplanning.
  • Pilot C werkt aan het stimuleren van duurzame keuzes.

Bekijk de projectwebsite voor meer informatie over het MONA project, de pilots en alle partners die hierin samenwerken.