Gemeente Laarbeek profiteert van themaroutes

Thematische routes kunnen het toeristisch profiel van jouw gemeente versterken. De prijswinnende Van Gogh fietsroute is een voorbeeld van zo’n thematische fietsroute die een internationaal bereik kent en ook voor pers heel interessant is. Voor wethouder Joan Briels van de gemeente Laarbeek (foto onder) reden om in overleg met VisitBrabant Routebureau te kijken naar mogelijkheden om aan te haken bij deze route. In samenwerking met de gemeente Laarbeek, onze vrijwilliger en VisitBrabant Routebureau is een project gestart om het fietsnetwerk aan te passen. 

Toeristische trekpleister

Molen de Vogelenzang in Lieshout is een belangrijke toeristische trekpleister van de gemeente Laarbeek. Op Vincent van Goghs lange wandeltochten in de omgeving van Nuenen zag de schilder verschillende wind- en watermolens. Vastgesteld is dat hij de molen in Lieshout twee keer uitbeeldde. Als zwart-wit tekening (augustus 1885) met korenschoven op de voorgrond en als schilderstuk. 

De gemeente Laarbeek is dan ook verheugd dat de molen vanaf heden optimaal ontsloten wordt via het fietsknooppunten netwerk en onderdeel is van de vernieuwde Van Gogh fietsroute.

 

  • Joan Briels