Internationaal jongerencongres in Brabant over de toekomst van herdenken