Gemeente Halderberge vernieuwt het wandelknooppuntennetwerk

Sinds juli 2022 beheren en onderhouden we als VisitBrabant Routebureau het knooppuntennetwerk in de regio West-Brabant. Dit biedt ons de gelegenheid om ook hier een uniforme Brabantse bewegwijzering door te voeren. Dat maakt het netwerk voor de recreant en toerist duidelijker en toegankelijker. Gemeente Halderberge is de eerste gemeente die hier grootschalig mee aan de slag gaat. 

Op donderdag 16 november stond de eerste aftrap van dit project op de planning. Marleen de Jonge, Projectcoördinator bij VisitBrabant Routebureau, zat tijdens deze aftrap aan tafel met de routevrijwilliger in dit gebied en de gemeente. Een concrete actie binnen dit project is het verwijderen van routemarkeringen op bomen. Dit is een manier van bewegwijzeren die voorheen toegepast werd. Deze methode past echter niet meer in onze huidige visie waarin we de natuur zo min mogelijk willen belasten. De bewegwijzering zal op deze plekken op een andere manier worden opgevangen, denk aan een routepaal of routesticker. Ook zullen we de bestaande bewegwijzering herzien, waar nodig een opfrisbeurt geven en in lijn trekken met de uniforme Brabantse bewegwijzering.

Er worden op dit moment vanuit de gemeente enkele lokale wandelingen aangeboden, ook wel ommetjes genoemd. Om deze in beheer en onderhoud te ondersteunen zullen we deze gaan synchroniseren met het knooppuntennetwerk. Dat betekent dat waar nodig de route iets wordt aangepast en dat op sommige plekken het netwerk iets wordt verlegd. 

Als deze stappen binnen het project zijn afgerond zal worden gekeken naar het vernieuwen van de bestaande routepanelen. We zullen samen met de gemeente en vrijwilligers zoeken naar strategische locaties en afstemmen op welke plekken er een paneel komt te staan. Dit alles met als doel dat bezoekers van binnen en buiten de gemeente het knooppuntennetwerk in Gemeente Halderberge goed kunnen gebruiken. 

Wil je ook aan de slag met het wandelknooppuntennetwerk in jouw gemeente? Neem contact met ons op via info@routesinbrabant.nl, we denken graag met je mee!