Ons Kloosterpad - 'Our Monastery Path'

Het kloosterpad brengt jou in vijftien verschillende fases langs vijftig (voormalig) kloosters en abdijen. De verschillende fases kun je afhankelijk van elkaar lopen, in de publicatie worden verschillende fases beschreven. Bereik: 50000 abonees.