'Behaaglijk' Brabant met 1000 kilometer heggen, knotwilgen en zonnebloemen

Brabant Business Magazine(oplage van3500 exemplaren) heeft in de meest recente editie drie pagina's gewijd aan Van Gogh Nationaal Park en het prjoect om Brabant te 'behagen'. Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ZLTO, waterschappen en provincie Noord-Brabant gaan aan de slag in het Van Gogh Nationaal Park om 1000 kilometer natuurlijke landschapselementen aan te leggen.

Een prachtig verhaal over samenwerking om de biodiversiteit en natuurpracht in Brabant te versterken.