Congreswerving voor sterker Brabant

VisitBrabant Convention Bureau heeft in 2020 onderzoek laten doen naar de kansen voor Brabant t.a.v. het werven van zogenaamde profielversterkende evenementen, bijvoorbeeld op het gebied van hightech en data science. De kansen zijn legio en vormen een oplossing voor vele relevante uitdagingen voor Brabant, haar steden en regio’s.

Lees hieronder de belangrijkste toegevoegde waarden samengevat en het adviesrapport van Bosscher & Klein. Samen met onze ‘founding fathers’ Provincie Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven onderzoeken we de mogelijkheden voor uitvoering van het adviesplan. Klik hier als u het rapport liever wilt downladen. 

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met VisitBrabant.

De toegevoegde waarden

 • Krachtige internationale branding 
  Kennisevenementen zijn een bewezen marketingmiddel voor de zakelijke positionering (topsectoren, sleuteltechnologieën, samenwerkingskracht, etc.) van Brabant, haar steden en subregio’s. Ze vormen hét podium om innovaties op de belangrijkste Europese en wereldwijde podia te etaleren.
 • Onmisbaar in de ‘war on talent’
  Het toegekend krijgen van (inter)nationaal toonaangevende congressen voor specifieke kennisvelden (inclusief de pers- en media-aandacht) zorgt voor internationale erkenning in het hart van de doelgroep en is daarmee cruciaal voor het aantrekken en behouden van bedrijven, kenniswerkers en talent.
 • Netwerkversterking en agglomeratiekracht
  De werving van congressen vereist en creëert verdere verbinding van het totale kennisnetwerk in Brabant (universiteiten, BOM, provincie, regio’s, Brainport, wetenschappers, bedrijfsleven, etc.). Brabantbreed initiatief ligt voor de hand, waarmee de Brabantbrede triple helix-samenwerking wordt versterkt en de samenwerking binnen en tussen Brabantse regio’s.
 • Herstellen en versterken concurrentiepositie
  Brabant heeft een enorme potentie voor het aantrekken van kennisgedreven congressen, maar heeft nog relatief weinig geïnvesteerd in structurele en collectieve werving vergeleken andere provincies die deze kansen al jarenlang verzilveren. Brabant legt het in de nationale, Europese en mondiale ranglijsten in toenemende mate af tegen regio’s zoals Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Limburg.
 • Benutten spinoff zakelijke bezoeker
  De zakelijk bezoeker draagt bij aan de hotelbezetting in het dalseizoen en zorgt voor extra bestedingen in het leisuredomein (4x meer in vergelijking met een toerist), met positieve effecten voor de leefkwaliteit van de Brabantse inwoners.