VisitBrabant Convention Bureau

VisitBrabant Convention Bureau is een organisatie die zich inzet voor het aantrekken van zakelijke meetings en congressen in Brabant in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Omwille van een effectievere aanpak t.a.v. het werven van profielversterkende congressen hebben we sinds 2022 deze activiteiten in een hybride organisatiestructuur gegoten. Hierbij faciliteert de Brabantbrede organisatie de decentrale acquisitie-activiteiten en de netwerkontwikkeling van stedelijke/regionale zusterorganisaties, zoals van Eindhoven/Brainport Convention Bureau, vanuit een intensieve samenwerking. Deze doorontwikkeling maakt dat we maximaal de krachten benutten die nodig zijn om Brabant zo snel mogelijk als MICE-bestemming te ontwikkelen en daadwerkelijk de vruchten te plukken t.a.v. de zakelijke bezoeker, maar ook t.a.v. de vele andere economische opgaves die in Brabant hoog op de agenda staan.

Bespreek de mogelijkheden voor het aansluiten in de decentrale netwerken, door contact op te nemen met: Brainport Eindhoven Convention Bureau (regio Zuidoost-Brabant), Den Bosch Partners (regio Noordoost-Brabant), Tilburg Marketing (regio Midden-Brabant) of Breda Marketing (regio West-Brabant). Ook Brabant Branding (Provincie Noord-Brabant) biedt het netwerk en tooling om Brabant als MICE-destinatie te positioneren en te ontwikkelen.