Interview met Heleen Huisjes - R&T Magazine 2019

Net als in de afgelopen vijf jaar, blijft VisitBrabant zich ook in de komende periode sterk maken voor een scherpe focus. Kiezen voor de meest kansrijke markten en kiezen voor sterke thema's en iconen. Lees het uitgebreide interview met Heleen Huisjes in R&T Magazine.