Bestedingen routeactiviteiten Noord-Brabant nemen toe

Bestedingen routeactiviteiten Noord-Brabant nemen toe!

Mei 2017 - In het kader van kennis en monitoring heeft Routebureau Brabant onderzoek uit laten voeren naar het gebruik van de routes in Noord-Brabant. In dit onderzoek zijn voor elke routestructuur belangrijke kengetallen over o.a. bestedingen, waardering en het gebruik van de routes in kaart gebracht. Deze informatie past Routebureau Brabant toe in haar strategie om tot meer bezoekers en bestedingen in Noord-Brabant te komen.

Waar scoort Noord-Brabant goed?

Een wandeling in Brabant wordt beoordeeld met maar liefst een 7,7 en een fietstocht in Noord-Brabant krijgt zelfs een 8,1! Noord-Brabant scoort goed met een 2e plek als mountainbikeprovincie en een 3e plek als ruiter-, fiets- en wandelprovincie.

De bestedingen per activiteit nemen toe, terwijl deze landelijk juist minder hard zijn gegroeid of zelfs zijn afgenomen. Ook zien we t.o.v. vijf jaar geleden een duidelijk groei in vakanties waarin gefietst (+12%) of gewandeld (+13%) wordt. Bovendien bezoeken meer mensen buiten Noord-Brabant onze prachtige provincie voor een fiets- of wandelactiviteit. In twee jaar leidde dit tot 950.000 (+31%) meer wandelingen en 800.000 extra fietstochten (+89%) door niet-Brabanders.

Zowel wandelaars als fietsers weten het knooppuntnetwerk goed te vinden. In een jaar tijd werd hier 8,2 miljoen keer gebruik van gemaakt. Veel van de wandelaars komen uit de eigen provincie. De  belangrijkste herkomstprovincie na Noord-Brabant is Zuid-Holland met 1,2 miljoen wandelaars. Ongeveer de helft van deze Zuid-Hollandse wandelaars komt uit regio Rotterdam.

Beleving is belangrijk

Routegebruikers willen extra beleving onderweg. Het aanbieden van themaroutes zorgt ervoor dat de recreant bereid is verder te reizen voor een activiteit. In opmars naar 2020 speelt Routebureau Brabant hier al op in met diverse themaroutes rondom iconen zoals Vincent van Gogh, geboren en getogen in Noord-Brabant. Deze lijn wordt doorgezet met de ontwikkeling van nieuwe routes.

Kansen

Voor vakanties die langer dan negen dagen duren stapt 53% van de vakantiegangers op de fiets. Tijdens korte vakanties van twee tot vier dagen is dit nog maar 15%. De shortbreakmarkt biedt daarom volop kansen voor fietsactiviteiten. Voorwaarde is wel dat het de bezoeker zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt met arrangementen en fietsverhuur.

Waar fietsers tevreden zijn over de hoeveelheid geopende horecapunten in Noord-Brabant, zijn wandelaars hier juist ontevreden over. Met voldoende en geopende horeca én een verwijzing er naartoe langs de wandelroutes, zullen de bestedingen toenemen.

Of het nu om wandelen, fietsen, mountainbiken of paardensport gaat, er is behoefte aan goede faciliteiten op startlocaties, bewegwijzering en voorzieningen onderweg. Met een tweede plaats als mountainbikeprovincie en hoge participatie van Brabanders die mountainbiken zijn hier kansen voor verdere ontwikkeling van routes en faciliteiten bij startlocaties.

Volgende stappen

Met de resultaten van het onderzoek, kan het werk beginnen! De komende tijd gaat Routebureau Brabant in gesprek met gemeenten, ondernemers en betrokkenen om te kijken hoe de aandachtspunten kunnen worden opgepakt en kansen benut.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met het Routebureau Brabant via e-mail info@routesinbrabant.nl of telefonisch 0800 40 50 050 (gratis)

Bekijk hier de factsheets